Groendak subsidie

Een groendak aanleggen is betaalbaar en biedt bovendien financiële voordelen, zoals lagere stookkosten. Maar natuurlijk is het fijn als je een deel van de kosten van de aanleg vergoed kan krijgen. Dat is in een aantal gemeenten mogelijk. Zij bieden subsidie op de aanleg van groendaken. Lees hieronder om welke gemeenten het gaat en welke subsidies ze bieden.

gd

Nederland investeert in duurzaamheid

groendak subsidieVerduurzaming is een belangrijk beleidspunt van de regering. De overheid sponsort met meerdere subsidies particulieren als bedrijven die verduurzamende maatregelen nemen. Welke subsidies dat zijn, verschilt alleen van jaar tot jaar. Zonnepanelen werden bijvoorbeeld tot een paar jaar geleden flink gesponsord, en momenteel helemaal niet meer. Op dit moment worden er subsidies gegeven voor het gebruik van duurzame energie en de installatie van duurzame productiemiddelen. Voorbeelden daarvan zijn warmtepompen, zonneboilers en biomassakachels. En ook voor de aanleg van nieuw groen en ecologische verantwoorde bouwprojecten gelden subsidies. Soms gelden die landelijk, en soms in een bepaalde gemeente of regio. Voor groendaken gelden op dit moment (2018) geen landelijke subsidies. Er zijn echter verschillende gemeentes die dit wel doen.

Waarom sommige gemeentes subsidie geven voor groendaken

Gemeentes onderkennen de waarde van groendaken. Zeker in drukke steden met weinig ruimte voor openbaar groen zijn ze gewenst. Ze bieden een aantal directe voordelen voor de openbare ruimte. Groendaken verlagen de temperatuur in de nabijheid, zorgen voor een vochtigere lucht en een vertraagde waterafvoer. Daardoor raken de riolen bij hoosbuien minder snel overbelast. Ook vangen ze fijnstof weg, produceren ze zuurstof en verbruiken ze CO2. Verder hebben ze grote voordelen voor de natuur: insecten, vleermuizen, vogels en planten vinden voedsel, beschutting en nestplaatsen op een groendak.

Groendak subsidie voor een groenere stad

Sommige gemeentes bieden dus subsidie aan specifiek voor de aanleg van groendaken. Dezelfde subsidies gelden dan meestal ook voor de aanleg van gevelgroen. Deze regelingen vinden we in vooral gemeentes die vergroening hoog op de agenda hebben staan. Bij andere gemeentes gelden er indirect ook subsidies voor groendaken, maar die zijn dan afkomstig uit een ander budget (bijvoorbeeld waterbeheer). Soms is niet altijd duidelijk of bepaalde subsidies ook voor groendaken gelden. Het is in dit geval verstandig om navraag te doen bij de gemeente zelf.

groene stad

Welke gemeentes geven subsidie voor groendaken?

De volgende gemeentes geven in 2018 subsidie voor de aanleg van een groendak.

 • Alphen aan de Rijn. Hier zijn leningen voor duurzame projecten en maatregelen die energie besparen van toepassing. Directe subsidies voor groendaken zijn er niet.
 • Almelo. Hier gelden voor bedrijven en particulieren subsidies voor de aanleg van groendaken. Het gaat om een vergoeding van €17,24 per vierkante meter.
 • Amsterdam. Hier geldt een subsidie tot 50% van de aanlegkosten van een groendak. Er geldt een maximumbedrag van € 50 per vierkante meter. Het bedrag is ook afhankelijk van de waterbergende capaciteit en de constructie van het groendak.
 • Amstelveen. In deze gemeente geldt een subsidie van €10-15 per vierkante meter aangelegd groendak, met een maximum per gebouw.
 • Apeldoorn. In deze gemeente geldt een subsidie van € 30 per vierkante meter aangelegd groendak, met een maximum per gebouw en met een maximum van 50% van de totale kosten. De subsidie geldt alleen voor gebouwen die zijn aangesloten op het rioolnet.
 • Breda. Hier geldt een subsidie van €20-30 per vierkante meter aangelegd groendak, met een een maximum van 50% van de totale kosten.
 • Capelle a/d IJssel. In deze gemeente geldt een subsidie van €25 per vierkante meter aangelegd groendak, met een maximum per gebouw en met een maximum van een bepaald percentage van de totale kosten. Dit percentage is 90% voor particulieren en 50% voor organisaties.
 • Den Haag. In Den Haag geldt een subsidie van €25 per vierkante meter aangelegd groendak, met een  met een maximum van 50% van de totale kosten.
 • Groningen. Er geldt een subsidie van € 20-30 per vierkante meter aangelegd groendak.
 • Hengelo. Deze gemeente biedt alleen een subsidie voor materiaalkosten, van €25 per vierkante meter.
 • Den Bosch. Hier geldt een vergoeding van €25 per vierkante meter, met een maximum van €5.000. Ook is het mogelijk om buurtsubsidie aan te vragen.
 • Haarlemmermeer. Hier is subsidie mogelijk, maar bedragen zijn niet bekend.
 • Hoorn. Hier geldt een vergoeding van 10-15% van de totale kosten, met een maximum van €5.000.
 • Leiden. In Leiden geldt een vergoeding van €25 per vierkante meter, met een maximum van €15.000.
 • Leidschendam-Voorburg. Hier geldt een vergoeding van 25-30% van de totale kosten.
 • Nijmegen. In Nijmegen geldt een totaalbedrag aan subsidie van €2.500 voor particulieren en €20.000 voor eigenaren en bedrijven.
 • Rotterdam. Hier geldt een subsidie van €20 per vierkante meter. Het hoogheemraadschap van Delft geeft aanvullende subsidie.
 • Smallingerland. Hier geldt een subsidie van €10-30 per vierkante meter. Het bedrag is afhankelijk van de totale oppervlakte.
 • Soest. Soest vergoedt €30 per vierkante meter, tot 33% van de totaalkosten.
 • Tilburg. Binnen de bebouwde kom geldt er een subsidie van 50% van de totaalkosten, met een maximum van €25 per vierkante meter.
 • Utrecht. Hier geldt een subsidie van €30 per vierkante meter aangelegd groendak, met een maximum van €20.000 en met een maximum van 50% van de totale kosten.
 • Zoeterwoude. Er geldt een subsidie van €20 per vierkante meter.